top of page

ต้นกระบก

กระบก ชื่อสามัญ Barking deer's mango, Wild almond จัดอยู่ในวงศ์กระบก (IRVINGIACEAE)

 

สมุนไพรกระบก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย, นครราชสีมา), ซะอัง (ตราด), หลักกาย (ส่วน-สุรินทร์), มื่น มะมื่น (ภาคเหนือ), บก หมากบก หมากกระบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กะบก กระบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง),จำเมาะ (เขมร), ไม้มื่น (ขมุ), เปรียวด้องเดี๋ยง(เมี่ยน), สือมั่วลื้อ(ม้ง) เป็นต้น

การใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง และเผาถ่าน เมล็ดนำไปอบหรือคั่ว รับประทานได้ เนื้อในเมล็ดรสมันอมหวาน ทางจังหวัดระยองนำเมล็ดกระบกมาบดละเอียด คลุกน้ำตาล ห่อด้วยใบตอง เรียกข้าวราง เมล็ดมีน้ำมันมาก ใช้ทำสบู่และเทียนไขได้ เนื้อในเมล็ด บำรุงเส้นเอ็นและไขข้อ ฆ่าพยาธิในท้อง

bottom of page