top of page
97706657_2738517242943025_1010812663258677248_o.jpg

Our Garden

The Woodhill สวนพฤกษศาสตร์ หรือ JT (จิ๋วต้อย) Botanic Garden คือพื้นที่สีเขียว ตามความตั้งใจของ "ลุงจิ๋ว" คุณพ่อของ The Woodhill ที่ต้องการสร้างสวนป่าเล็กเล็กถนอมรักร่วมกันกับ "ป้าต้อย" ภรรยารักและคุณแม่ของ The Woodhill

 

ท่านทั้งสอง ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นที่เก็บรักษาและเพาะพันธ์ุไม้ป่าหายาก รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือถ่ายภาพ เติมออกซิเจนลงปอดพร้อมฟังเสียงนก เสียงป่ากระซิบไปด้วยกัน

 

ทั้งนี้ ต้นไม้ทุกต้นในพื้นที่นี้ ถูกเพาะปลูกด้วยรักโดยลุงจิ๋ว บางต้นอายุอานามมากกว่า 10-20 ปี สำหรับท่านที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และโปรดไม่เด็ดกิ่งไม้ ใบไม้ หรือดอกไม้ใดใดนะคะ

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก โปรดดูแลบุตรหลานของท่าน เนื่องจากบริเวณสวนจะมีบ่อน้ำที่ค่อนข้างลึก และลำธารบริเวณป่าไผ่ด้านหลังจะมีน้ำหลากในช่วงฤดูกาลหน้าฝนค่ะ

สวนพฤกษศาสตร์ เข้าชมฟรีในทุกวันที่ร้านกาแฟเปิดค่ะ

เราเปิดพื้นที่ฟรีสำหรับ

-  เกษตรชุมชน

-  ท่านที่ต้องการใช้พื้นที่ในการให้ความรู้ทางด้านพืชพันธุ์ต้นไม้

-  ท่านที่ต้องการใช้พื้นที่ในการศึกษาพันธุ์ไม้

-  พื้นที่สำหรับนักดูนก สถานที่แห่งนี้ธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีนกหลากหลายพันธุ์ที่น่าสนใจ

-  ท่านที่ต้องการให้ความรู้ หรือศึกษาระบบนิเวช

-  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ หรือการเข้ามาศึกษาเชิงธรรมชาติ

สนใจใช้พื้นที่: โทร.0991241469 LINE: rapido55

 

272977233_4577784615682936_1661842775216758015_n.jpg
273014252_4577785602349504_2154413434407571927_n.jpg
273380706_4577784409016290_8915642027545938880_n.jpg
272907297_4577785199016211_1018418856082942397_n.jpg
146645218_3458263027635106_5461759654815168113_n.jpg
228657107_3950881171706620_2892477069927847047_n.jpg
245561722_4173560016105400_5167480568930847139_n.jpg
147813432_3458261950968547_6468819336530020333_n.jpg
148286327_3458262994301776_1065773269736485610_n.jpg
148092692_3458262954301780_7050165798336486477_n.jpg
155987623_3523386314456110_1854716048334999052_o.jpg
86282315_2534465473348204_6108038094479425536_o.jpg
bottom of page